iOS 11.4.1 Beta 3 đã cập nhật
Tác giả:
Ngày đăng: 19/06/2018
Chuyên mục: Tin Tức
Apple phát hành iOS 11.4.1 beta 2
Tác giả:
Ngày đăng: 12/06/2018
Chuyên mục: Download | Firmware

ftCydia

ZTicons for iOS 7/8/9/10
Packages: vn.ftios.zticonsios78910
Version: 1.4
Chuyên mục: FTiOS_Themes
ZTicons
Packages: vn.ftios.zticons
Version: 1.0
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Zoya Theme
Packages: vn.ftios.zoyatheme
Version: 1.0
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Zosimo iOS 9
Packages: vn.ftios.zosimoios9
Version: 1.0
Chuyên mục: FTiOS_Tools
Zoobhoy Redux Theme
Packages: vn.ftios.zoobhoyredux
Version: 0.7
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Zoobhoy Redux 10
Packages: vn.ftios.zoobhoyredux10
Version: 0.8
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Zoobhoy Neue 10
Packages: vn.ftios.zoobhoyneue10
Version: 0.6
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Zoobhoy Midnight Theme
Packages: vn.ftios.zoobhoymidnighttheme
Version: 0.6
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Zombie Frontier 3 Cheats
Packages: vn.ftios.zombiefrontier3cheats
Version: 1.1.5-4
Chuyên mục: FTiOS_Hacks
Zeppelin
Packages: vn.ftios.zeppelin
Version: 2.1.0-12
Chuyên mục: FTiOS_Tools
Zen Theme 5
Packages: vn.ftios.zen
Version: 1.0
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Zailla9
Packages: vn.ftios.zailla9
Version: 1.0a
Chuyên mục: FTiOS_Themes
YouTube ++ (Electra)
Packages: vn.ftios.ytppelectra
Version: 1.7r-97
Chuyên mục: FTiOS_Tools
YouTube ++ (NO-ADS)
Packages: vn.ftios.ytpp
Version: 1.4r-91
Chuyên mục: FTiOS_Tools
Yomira for iOS
Packages: vn.ftios.yomiraforios
Version: 1.1-3
Chuyên mục: FTiOS_Themes
yaluX Essentials
Packages: vn.ftios.yaluxessentials
Version: 1.0~alpha1
Chuyên mục: FTiOS_Tools
Chọn ngôn ngữ
Facebook Fanpage
Tài khoản
ADS
Tweak mới nhất
ZTicons for iOS 7/8/9/10
vn.ftios.zticonsios78910
Version: 1.4
ZTicons
vn.ftios.zticons
Version: 1.0
Zoya Theme
vn.ftios.zoyatheme
Version: 1.0
Zosimo iOS 9
vn.ftios.zosimoios9
Version: 1.0
Zoobhoy Redux Theme
vn.ftios.zoobhoyredux
Version: 0.7
ADS