Tác giả: Nguyễn Quang Anh

iOS 11.4.1 Beta 5 đã cập nhật
Tác giả:
Ngày đăng: 03/07/2018
Chuyên mục: Firmware
iOS 11.4.1 Beta 4 đã cập nhật
Tác giả:
Ngày đăng: 26/06/2018
Chuyên mục: Tin Tức
iOS 11.4.1 Beta 3 đã cập nhật
Tác giả:
Ngày đăng: 19/06/2018
Chuyên mục: Tin Tức
Tổng hợp sự kiện WWDC18
Tác giả:
Ngày đăng: 05/06/2018
Chuyên mục: Tin Tức
iOS 11.4.1 Beta 1 – Gần WWDC nhưng vẫn ra beta
Tác giả:
Ngày đăng: 31/05/2018
Chuyên mục: Tin Tức
Hướng dẫn xoá hoàn toàn tài khoản Apple
Tác giả:
Ngày đăng: 27/05/2018
Chuyên mục: Thủ Thuật
Dor Theme
Packages: vn.ftios.dor
Version: 1.0
Chuyên mục: FTiOS_Themes
Chọn ngôn ngữ
Facebook Fanpage
Tài khoản
ADS
Thay đổi giao diện