Chuyên mục: Firmware iPad

iPad 6
- Ra mắt: Tháng 3/2018
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 32/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad Pro 10.5-inch
- Ra mắt: Tháng 6/2017
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 4 GB
- Bộ nhớ trong: 64/256/512 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad Pro 2 12.9-inch
- Ra mắt: Tháng 6/2017
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 4 GB
- Bộ nhớ trong: 64/256/512 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad 5
- Ra mắt: Tháng 3/2017
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 32/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad Pro 9.7-inch
- Ra mắt: Tháng 3/2016
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 32/128/256 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad Pro 12.9-inch
- Ra mắt: Tháng 11/2015
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 4 GB
- Bộ nhớ trong: 32/128/256 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad Air 2
- Ra mắt: Tháng 10/2014
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad mini 4
- Ra mắt: Tháng 9/2015
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad mini 3
- Ra mắt: Tháng 10/2014
- Tình trạng: Hết sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad mini 2
- Ra mắt: Tháng 11/2013
- Tình trạng: Hết sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad Air
- Ra mắt: Tháng 11/2013
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad 4
- Ra mắt: Tháng 11/2012
- Tình trạng: Hết sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad 3
- Ra mắt: Tháng 3/2012
- Tình trạng: Hết sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad mini
- Ra mắt: Tháng 11/2012
- Tình trạng: Hết sản xuất
- RAM: 512 MB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
iPad 2
- Ra mắt: Tháng 3/2011
- Tình trạng: Hết sản xuất
- RAM: 512 MB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPad
12
Chọn ngôn ngữ
Facebook Fanpage
Tài khoản
ADS
Thay đổi giao diện