Chuyên mục: Firmware iPhone

Apple đã ra mắt bản beta 5 iOS 11.4
Tác giả:
Ngày đăng: 15/05/2018
Chuyên mục: Firmware | Firmware iPhone
iPhone X
- Ra mắt: Tháng 9/2017
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 3 GB
- Bộ nhớ trong: 64/256 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 8 Plus
- Ra mắt: Tháng 9/2017
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 3 GB
- Bộ nhớ trong: 64/256 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 8
- Ra mắt: Tháng 9/2017
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 64/256 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 7 Plus
- Ra mắt: Tháng 9/2016
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 3 GB
- Bộ nhớ trong: 32/128/256 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 7
- Ra mắt: Tháng 9/2016
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 32/128/256 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone SE
- Ra mắt: Tháng 3/2016
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 16/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 6s Plus
- Ra mắt: Tháng 9/2015
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 16/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 6s
- Ra mắt: Tháng 9/2015
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 2 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 6 Plus
- Ra mắt: Tháng 9/2014
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 6
- Ra mắt: Tháng 9/2014
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 5s
- Ra mắt: Tháng 9/2013
- Tình trạng: Hết sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 5c
- Ra mắt: Tháng 9/2013
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 8/16/32 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 5
- Ra mắt: Tháng 9/2013
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
iPhone 4s
- Ra mắt: Tháng 10/2011
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 512 MB
- Bộ nhớ trong: 8/16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPhone
12
Chọn ngôn ngữ
Facebook Fanpage
Tài khoản
ADS
Thay đổi giao diện