Chuyên mục: Firmware iPod

iPod Touch 6G
- Ra mắt: Tháng 7/2015
- Tình trạng: Còn sản xuất
- RAM: 1 GB
- Bộ nhớ trong: 16/64/128 GB
Chuyên mục: Firmware iPod
iPod Touch 5G
- Ra mắt: Tháng 11/2012
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 256 MB
- Bộ nhớ trong: 8/16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPod
iPod Touch 4G
- Ra mắt: Tháng 1/2010
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 256 MB
- Bộ nhớ trong: 8/16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPod
iPod Touch 3G
- Ra mắt: Tháng 9/2009
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 256 MB
- Bộ nhớ trong: 8/16/32/64 GB
Chuyên mục: Firmware iPod
iPod Touch 2G
- Ra mắt: Tháng 9/2008
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 128 MB
- Bộ nhớ trong: 8/16 GB
Chuyên mục: Firmware iPod
iPod Touch 1G
- Ra mắt: Tháng 9/2007
- Tình trạng: Không còn sản xuất
- RAM: 128 MB
- Bộ nhớ trong: 8/16/32 GB
Chuyên mục: Firmware iPod
Chọn ngôn ngữ
Facebook Fanpage
Tài khoản
ADS
Thay đổi giao diện