Chuyên mục: Firmware

Apple chính thức phát hành phiên bản iOS 11.4.1
Tác giả:
Ngày đăng: 10/07/2018
Chuyên mục: Firmware
iOS 11.4.1 Beta 5 đã cập nhật
Tác giả:
Ngày đăng: 03/07/2018
Chuyên mục: Firmware
12
Chọn ngôn ngữ
Facebook Fanpage
Tài khoản
ADS
Thay đổi giao diện