Chuyên mục: Update – Restore

Hướng dẫn cập nhật iOS 12 Beta 2
Tác giả:
Ngày đăng: 20/06/2018
Chuyên mục: Firmware | Update - Restore
Cách Cài Đặt ios 11 Cho Thiết Bị Apple
Tác giả:
Ngày đăng: 13/09/2017
Chuyên mục: Update - Restore
Cách Cài Đặt ios 10.3 (14E277) Cho Thiết Bị Apple
Tác giả:
Ngày đăng: 30/03/2017
Chuyên mục: Update - Restore
Một số lỗi restore hay gặp
Tác giả:
Ngày đăng: 13/08/2015
Chuyên mục: Update - Restore
Hướng dẫn update, restore iOS
Tác giả:
Ngày đăng: 01/02/2015
Chuyên mục: Update - Restore
Choose your language
Facebook Fanpage
Account
ADS
Change the theme