• Username
  • Password

Cách thêm nguồn FTiOS Team

Dưới đây là hướng dẫn các bạn thêm nguồn ftios.vn của FTiOS Team.


thêm nguồn


Chú Ý :  • Thiết bị bạn đã Jailbreak và có Cydia

  • Thêm nguồn ftios.vn


Thêm nguồn :


Đầu tiên các bạn mở Cydia và mở Tab Add Source (Thêm nguồn ) – Tab 2 :


thêm nguồn


Click vào sửa góc trên bên phải màn hình :


thêm nguồn


Tiếp theo bấm thêm góc trên bên trái màn hình :


thêm nguồn


Điền ftios.vn vào ô trống ở chính giữa màn hình và ấn thêm.


Chúc các bạn thành công !


Tag