• Username
  • Password

Cách thêm nguồn FTiOS Team

Dưới đây là hướng dẫn các bạn thêm nguồn ftios.vn của FTiOS Team.

thêm nguồn

Chú Ý :

  • Thiết bị bạn đã Jailbreak và có Cydia
  • Thêm nguồn ftios.vn

Thêm nguồn :

Đầu tiên các bạn mở Cydia và mở Tab Add Source (Thêm nguồn ) – Tab 2 :

thêm nguồn

Click vào sửa góc trên bên phải màn hình :

thêm nguồn

Tiếp theo bấm thêm góc trên bên trái màn hình :

thêm nguồn

Điền ftios.vn vào ô trống ở chính giữa màn hình và ấn thêm.

Chúc các bạn thành công !

Tag