• Username
  • Password

ftOS 11.1 đã cập nhật – Phím tắt và một số tính năng mới

Ở cập nhật này ftOS cung cấp một kho Phím tắt để các bạn có thể mở rộng khả năng của Phím tắt trên iOS 12, ngoài ra còn có một vài tính năng mới ở trên ftOS 11.1.


Tính năng mới  • Đã thêm tab Phím tắt, bạn có thể tải phím tắt cho app Phím tắt trên iOS 12.

  • Hiện phiên bản ftOS trong Thông tin ftOS.

  • Thêm nút chú thích ở tab ftStore.

  • Thêm nút Xóa quảng cáo ở ftStore, tài khoản dùng cho app++. Thành viên VIP có thể đặt lại mật khẩu về mặc định nếu tài khoản bị đổi mật khẩu.

  • Giao diện mới cho Chọn phiên bản.

  • Hiển thị Thông tin app trong mô tả app.

  • Thêm chuyên mục Ứng dụng Jailbreak.

  • Bổ sung cấu hình iPad Pro 11-inch và iPad Pro 3 12.9-inch.Tag