• Username
  • Password

Giới thiệu tweak PressUnlock giúp mở khóa kiểu mới cho iPhone

Thông thường, chúng ta có 2 lựa chọn để mở khóa cho iPHone là Touch ID hoặc nhập mật mã. Nhưng nếu bạn thấy đã chán với kiểu cũ thông thường, hôm nay FTiOS sẽ giới thiệu tweak PressUnlock giúp mở khóa kiểu mới cho iPhone.


tweak khóa passcode, khóa màn hình bằng cách nhấn giữ số, kiểu mở khóa mới cho iphone, tweak hay ios 10, tweak chạm mở khóa, tweak cần có ios 10, tweak bàn phím số, giới thiệu tinh chỉnh mới ios 7 8 9 10, cydia hữu ích, ftcydia


Giới thiệu tweak PressUnlock:


Tweak PressUnlock cho phép bạn chọn ra một trong 10 chữ số trên bàn phím trong cài đặt. Sau đó bạn sẽ mở khóa bằng cách chạm và giữ chữ số đó trên màn hình khóa, iPhone sẽ được mở mà không cần phải nhập đầy đủ Passcode. Ví dụ, bạn cài đặt số 4 trong tweak thì khi mở khóa chỉ cần chạm giữ số 4 trên màn hình là được.


tweak khóa passcode, khóa màn hình bằng cách nhấn giữ số, kiểu mở khóa mới cho iphone, tweak hay ios 10, tweak chạm mở khóa, tweak cần có ios 10, tweak bàn phím số, giới thiệu tinh chỉnh mới ios 7 8 9 10, cydia hữu ích, ftcydia


Link tweak: PressUnlock


Hướng dẫn cài đặt:


Yêu cầu iPhone của bạn đã Jailbreak và đang chạy iOS 7,8,9,10.


Add nguồn ftCydia, vào Cydia. Chọn Sửa > Thêm > gõ ftios.vn > Thêm nguồn. (tham khảo cách thêm nguồn)


tweak khóa passcode, khóa màn hình bằng cách nhấn giữ số, kiểu mở khóa mới cho iphone, tweak hay ios 10, tweak chạm mở khóa, tweak cần có ios 10, tweak bàn phím số, giới thiệu tinh chỉnh mới ios 7 8 9 10, cydia hữu ích, ftcydia


Tìm kiếm tweak  PressUnlock trong nguồn FTiOS và cài đặt.


Tag