• Username
  • Password

Hướng dẫn mod font cho iOS 6 trở xuống

Vi Tính Tây Nguyên, Vi tính daklak, Vi tính bmt, Vi tính Buon ma thuot, Laptop daklak, Laptop bmt
Phân Phối Sỉ - Lẻ Máy trạm - Máy Bộ - Laptop (Như mới - Giá toàn quốc) - (ĐT: 0981.74.74.47). VI TÍNH TÂY NGUYÊN 580 Lê Duẩn, EaTam, TP Buôn Ma Thuột

Bài hướng dẫn mod font cho iOS 6 trở xuống chi tiết nhất

[color=”red”]Lưu ý: iOS 7 trở lên mình chưa thử, nhưng cách mod nôm na như bài này[/color].

[color=”green”]Yêu cầu:[/color]
DOSBox
FontLabs Studio
TrueType SDK

1/ Đầu tiên dùng iFunbox vô Raw Files System>System/Library/Fonts/Cache và copy nhưng file này ra máy tính:
[color=”blue”]_UH_Helvetica.ttc
_UH_HelveticaNeue.ttc
_UH_MarkerFeltThin.ttf
LockClock.ttf
PhoneKeyCaps.ttf
PhoneKeyCapsTwo.ttf
PhonePadTwo.ttf[/color]
 photo bandicam 2015-08-15 21-23-11-893_zpsiz2hxil8.png

2/ Giải nén TrueType SDK vừa tải về, copy thư mục ttsdk vào ổ C
 photo bandicam 2015-08-15 21-26-27-572_zpshksqp1w5.png

3/ Copy font _UH_Helvetica.ttc vào C:\ttsdk\TTC và đổi tên thành a.ttc (Tên gì cũng được miễn nó ngắn gọn và không chứa ký tự đặc biệt)
 photo bandicam 2015-08-15 21-28-16-315_zpsjscv7rqw.png
 photo bandicam 2015-08-15 21-28-28-636_zpsc6ml6m1r.png

4/ Cài đặt DOSBox và mở DOSBox (No Console)
 photo bandicam 2015-08-16 10-27-12-076_zpsvergntdu.png

5/ Gõ đoạn dưới và enter

mount c c:\ttsdk

 photo bandicam 2015-08-16 10-28-48-326_zpslgajwlte.png

6/ Gõ tiếp đoạn dưới và enter

c:

 photo bandicam 2015-08-16 10-28-53-789_zpsoworaqzi.png

7/ Gõ tiếp đoạn dưới và enter

cd TTC

 photo bandicam 2015-08-16 10-29-01-117_zpsve8nvb1q.png

8/ Gõ tiếp đoạn dưới và enter

BREAKTTC A.TTC

 photo bandicam 2015-08-16 10-29-20-223_zpsmivqtkoc.png

9/ Sau đó nó sẽ chạy thế này và sẽ có file FONT xuất hiện
 photo bandicam 2015-08-16 10-29-25-646_zpso5yjwlnj.png

10/ Sau đó copy file FONT00.TTF,…., FONT07.TTF đến một thư mục nào đó riêng biệt và đánh dấu nó là của _UH_Helvetica
 photo bandicam 2015-08-16 10-30-14-618_zpsrx5zr7vb.png

11/ Còn đối với file _UH_HelveticaNeue thì làm tương tự như _UH_Helvetica
 photo bandicam 2015-08-16 10-30-38-260_zpsngxgmhty.png photo bandicam 2015-08-16 10-30-44-140_zps0mfckfpg.png photo bandicam 2015-08-16 10-30-58-544_zpszpcrqfc2.png

12/ Đây là cách mình sắp xếp các file của mỗi font vào 2 thư mục dễ nhớ
 photo bandicam 2015-08-16 10-31-26-738_zpsshavduxc.png

13/ Sau đó copy 5 font còn lại vào chung thư mục có 2 thư mục đó
 photo bandicam 2015-08-16 10-31-43-216_zps8xl1brww.png

14/ Cài và mở FontLab Studio lên
 photo bandicam 2015-08-16 10-32-08-429_zpsoghqcbk5.png

15/ Bắt đầu với thư mục Helvetica trước
– Mở file FONT00.TTF
 photo bandicam 2015-08-16 10-32-38-639_zpsiizogrp9.png

16/ Sau đó mở font cần mod qua iOS [color=”red”](Lưu ý font đó cần đầy đủ tiếng việt để hiện tiếng việt đầy đủ)[/color]
 photo bandicam 2015-08-16 10-33-02-269_zpsjfffppvk.png

17/ Bấm vào cửa số của FONT00.TTF, bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + F, chọn Metrics and Demension. Ghi nhớ con số trong Font’s UPM size
 photo bandicam 2015-08-16 10-33-40-769_zpszqs47j9r.png

18/ Tắt Font info, qua cửa sổ font đang mod, tổ hợp Ctrl + Alt + F, chọn Metrics and Demesion. Nếu con số trong Font’s UPM size giống với của FONT00.TTF thì không cần lo. Còn nếu khác thì đổi con số đó cho giống và tick vào Scale all glyphs according to UPM size change. Rồi bấm OK (Sau khi đổi sẽ có thông báo xuất hiện thì bấm Yes)
 photo bandicam 2015-08-16 10-33-52-835_zpsqait26of.png

19/ Tổ hợp Ctrl + A để chọn tất cả, rồi tổ hợp Ctrl + C để Copy
 photo bandicam 2015-08-16 10-34-01-933_zpsdkdob02q.png

20/ Sau đó qua cửa sổ FONT00.TTF, bấm tổ hợp Ctrl + Alt + V, và đánh dấu những phần sau:

[color=”blue”]Outline
Left sidebearing
Right sidebearing
Adv. width
Left Kerning
Right Kerning
Ignore destination selection, map glyphs by name[/color]

Rồi bấm OK

21/ Và font đã được chuyển qua
 photo bandicam 2015-08-16 10-34-45-224_zpsksmn7bif.png

22/ Sau đó bấm tổ hợp Ctrl + Alt + G, và chọn nơi lưu font mới
 photo bandicam 2015-08-16 10-37-12-275_zps5urqz6am.png

[color=”red”]Nếu bị Stopped Working khi lưu thì dung cách dưới để lưu font
a/ Chọn File>Save As>Chọn nơi lưu tạm thời FONT00.vfb
b/ Rồi tắt cửa sổ FONT00 đi, rồi File>Open>Mở file FONT00.vfb
c/ Rồi thử Ctrl + Alt + G để tạo font lại[/color]

23/ Những file font ttf, những file ttf của HelveticaNeue, LockClock, PhonePadTwo,… còn lại làm tương tự từ bước 15 đến bước 22 (Cần kiên nhẫn làm từ từ)

24/ Bây giờ ghép file của Helvetica lại thành file TTC
– Copy tất cả FONT00.TTF đến FONT07.TTF của Helvetica vào C:\ttsdk\TTC
– Mở DOSBox lặp lại từ bước 5 đến bước 7
– Sau đó gõ đoạn này và enter:

MAKETTC ab.ttc FONT00.TTF FONT01.TTF FONT02.TTF FONT03.TTF FONT04.TTF FONT05.TTF FONT06.TTF FONT07.TTF

[color=”red”]Ở phần ab.ttc là tên file ttc để tạo (Dùng tên ngắn để không bị báo lỗi)
 photo bandicam 2015-08-16 12-22-34-649_zpsuswomevq.png

25/ Sau đó copy file ab.ttc vào chung thư mục chứa các font vừa mod (LockClock, PhonePadTwo,….) và đổi tên thành _UH_Helvetica.ttc (đuôi là ttc chữ thường)

26/ Còn file của HelveticaNeue làm tương tự như bước 24, 25, và đổi tên thành _UH_HelveticaNeue.ttc

27/ Copy lại các font vừa mod vào iPhone (System/Library/Fonts/Cache)
 photo bandicam 2015-08-16 12-52-25-698_zpsgfx3b1yc.png

28/ Rồi Respring iPhone và tận hưởng

Tag