• Username
  • Password

Sau Viettel, đến lượt VinaPhone xác nhận đang triển khai eSIM tại Việt Nam
Tag