• Username
 • Password

Tổng hợp 24 gói sticker đẹp miễn phí dành cho iMessage

Nhằm giúp cho cuộc trò chuyện của bạn trở nên vui vẻ hơn, biểu tượng cảm xúc sticker là thứ không thể thiếu trên iMessage. Hôm nay FTiOS sẽ giới thiệu đến bạn 1 số gói sticker đẹp miễn phí dành cho iMessage.


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app


Hướng dẫn sử dụng:


Sau khi tải về các gói sticker phía dưới, bạn mở trình nhắn tin iMessage và chọn cửa hàng ứng dụng App Store (biểu tượng hình chữ A). Tiếp tục nhấn vào biểu tượng bốn chấm tròn để mở danh sách các ứng dụng dành cho iMessage đã cài đặt và chọn gói sticker cần sử dụng là xong.


Danh sách các gói sticker đẹp miễn phí dành cho iMessage:


1. Nyamoonee’s daily life Sticker:iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app2. Nyamoonee’s love life stickeriMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app


​3. Nyamoonee’s daily life • Kích thước file: 6.1 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Nyamoonee’s daily life


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app


​4. Nyamoonee’s Horror StoriesiMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app


5. Hop! Meow~ Roar! • Kích thước file: 6.4 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Hop! Meow~ Roar!


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app6. Dundin Friends • Kích thước file: 1.1 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Dundin Friends


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app


​7. Hachiware Cat • Kích thước file: 24.7 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Hachiware Cat


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app8. Chubby Dog Animated StickersiMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app


​9. Waffle the Corgi Stickers • Kích thước file: 3.3 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Waffle the Corgi Stickers


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app10. Tuzki Animated Sticker Pack • Kích thước file: 4.5 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Tuzki Animated Sticker Pack


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app11. BB Never Tell • Kích thước file: 9.8 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎BB Never Tell


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app12. Little Alien Animated StickersiMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app13. Cute Little Bunny Animation • Kích thước file: 19.1 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Cute Little Bunny Animation


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app14. Laughing Pig Animated StickersiMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app15. Pigs Animated Stickers • Kích thước file: 26.6 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Pigs Animated Stickers


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app16. Husky Dog Animated Stickers • Kích thước file: 27.2 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Husky Dog Animated Stickers


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app17. Funny Princess and Knight • Kích thước file: 28.2 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Funny Princess and Knight


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app18. Chubby Kitten Animated StickeriMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app19. Crazy Funny Cute Cat StickeriMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app20. Cute Rabbit Tree Sticker • Kích thước file: 17.1 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Cute Rabbit Tree Sticker


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app21. Fatty Cat With Love AnimatediMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app22. Cute Rabbit Love Animated • Kích thước file: 17.6 MB | Tương thích: iPhone, iPad và iPod touch sử dụng iOS 10.0 (trở lên)

 • Tải về: ‎Cute Rabbit Love Animated


iMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app23. Cheerful CONY – LINE FRIENDSiMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app24. Adorable SALLY – LINE FRIENDSiMessage, stiker iMessage, nhãn dán đẹp cho tin nhắn, stiker đẹp cho iMessage, nhãn icon cute iMessage, appstore, ios, stiker đẹp, iphone iMessage, ứng dụng ios, chia sẻ app


Nguồn: techrum


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tag