Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak AFC2 For iOS11

AFC2 For iOS11
 • Tên tweak
  AFC2 For iOS11
 • Bundle ID
  vn.ftios.afc2forios11
 • Phiên bản
  1.2.1
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  11324

Mô tả

Tính năng:

Truy xuất các file hệ thống thông qua PC bằng cáp USB

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • App Admin
 • Filza File Manager 64-bit
 • SemiRestore11 / Rollectra
 • Cùng Chuyên Mục

 • AFC2 For iOS11
 • Stashing for #etasonJB (8.4.1)
 • Stashing Fix for Phœnix (9.3.5)
 • libCSWeather
 • Downgrade iOS 10.x, 9.x to 8.4.1
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS