• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
AFC2 For iOS11
 • Tên Tweak
  AFC2 For iOS11
 • Bundle ID
  vn.ftios.afc2forios11
 • Phiên bản
  1.2.1
 • Chuyên mục
  FTiOS_System
 • Dung lượng
  11324

Tính năng:

Truy xuất các file hệ thống thông qua PC bằng cáp USB

Ảnh minh họa: