Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak Alkaline

Alkaline
 • Tên tweak
  Alkaline
 • Bundle ID
  vn.ftios.alkaline
 • Phiên bản
  1.3
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  172886

Mô tả

Tweak tùy chỉnh thay đổi biểu tượng pin

Tính năng:

Thay đổi biểu tượng pin trên iPhone

Ảnh minh họa:

Tag:

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • Liberty Lite
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • Cùng Chuyên Mục

 • CallBar X
 • App Admin
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS