Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak Alkaline

Alkaline
 • Tên tweak
  Alkaline
 • Bundle ID
  vn.ftios.alkaline
 • Phiên bản
  1.3
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  172886

Mô tả

Tweak tùy chỉnh thay đổi biểu tượng pin

Tính năng:

Thay đổi biểu tượng pin trên iPhone

Ảnh minh họa:

Tag:

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • Liberty Lite
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • Cùng Chuyên Mục

 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • WiiVamp
 • WhoozItPro
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  Xen HTML
  vn.ftios.xenhtml
  Version: 0.4rc5-1
  Windmill
  vn.ftios.windmill
  Version: 1.0
  WiiVamp
  vn.ftios.wiivamp
  Version: 0.0.2
  WhoozItPro
  vn.ftios.whoozitrcrackedios9
  Version: 2.0.6-beta-7k
  ADS