• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Alkaline
 • Tên Tweak
  Alkaline
 • Bundle ID
  vn.ftios.alkaline
 • Phiên bản
  1.3
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  172886

Tweak tùy chỉnh thay đổi biểu tượng pinTính năng:


Thay đổi biểu tượng pin trên iPhone


Ảnh minh họa: