• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install App Admin
App Admin
 • Tweak name
  App Admin
 • Bundle ID
  vn.ftios.uaupdatetools
 • Version
  1.0r-88
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  531030

App Admin: Hạ cấp ứng dụng iOS xuống bất kỳ phiên bản trước nào! Không cần AppSync


ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, electra jailbreak, tweak cần có cho iphone, tweak hữu ích, tweak nên cài, tweak mới ios 11, tổng hợp tweak, tinh chỉnh, cập nhật cydia, những tinh chỉnh jb thú vị, thêm tính năng cho ios, cách hạ cấp ứng dụng ios, hạ cấp app xuống phiên bản thấp hơn


Chức năng: • Tinh chỉnh này được gọi là Quản trị ứng dụng (trước đó là Kiểm soát Ứng dụng ) và hiện đang được phát triển bởi UnlimApps.

 • Tinh chỉnh rất thông minh và nó giữ một danh sách tất cả các phiên bản trước của ứng dụng. Dữ liệu này sau đó được sử dụng để cung cấp cho người dùng danh sách tất cả các phiên bản ứng dụng trước đó mà họ có thể hạ cấp xuống.


Ảnh minh họa:


ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, electra jailbreak, tweak cần có cho iphone, tweak hữu ích, tweak nên cài, tweak mới ios 11, tổng hợp tweak, tinh chỉnh, cập nhật cydia, những tinh chỉnh jb thú vị, thêm tính năng cho ios, cách hạ cấp ứng dụng ios, hạ cấp app xuống phiên bản thấp hơn


Tag