Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak Appcon

Appcon
 • Tên tweak
  Appcon
 • Bundle ID
  vn.ftios.appcon
 • Phiên bản
  1.4.2
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  272772

Mô tả

Thay đổi biểu tượng ứng dụng

Tính năng:

Appcon là một tinh chỉnh cho phép bạn dễ dàng thay thế bất kỳ biểu tượng ứng dụng nào bằng hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn hoặc trực tiếp từ URL.

Chỉ cần nhấn vào biểu tượng mà bạn muốn thay thế hình ảnh trong khi ở chế độ chỉnh sửa, chọn hình ảnh từ thư viện ảnh của bạn hoặc nhập URL hình ảnh và hình ảnh biểu tượng sẽ được thay thế. Trước khi áp dụng các hình ảnh, bạn cũng có thể cắt và xoay nó để nó hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể áp dụng một hình ảnh cho tất cả các biểu tượng hiện đang hiển thị hoặc cho tất cả các biểu tượng trong một thư mục, hình ảnh sẽ được tự động cắt thành từng phần nhỏ hơn và áp dụng cho các hình ảnh biểu tượng.

Bạn cũng có thể sao lưu các biểu tượng tùy chỉnh hiện tại của mình trong thư viện biểu tượng và nhanh chóng khôi phục chúng bất cứ khi nào bạn muốn.

Hỗ trợ iOS 9 đến iOS 11.3.1

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • Liberty Lite
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • Cùng Chuyên Mục

 • CallBar X
 • App Admin
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS