• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
badiOSBad
 • Tên Tweak
  badiOSBad
 • Bundle ID
  vn.ftios.badiosbad
 • Phiên bản
  1.0.5
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  2988

badiOSBad


tweak badiosbad, tweak chặn cập nhật ios, tweak ngăn thu hồi cầu hình, ios jailbreak ios 11, tweak cydia ios 11.3.1 ios 11.2, tweak bad ios bad


 


Tính năng:


Tweak giúp chặn cập nhật ios và thu hồi Electra trên jailbreak iOS 11


Ảnh minh họa:


tweak badiosbad, tweak chặn cập nhật ios, tweak ngăn thu hồi cầu hình, ios jailbreak ios 11, tweak cydia ios 11.3.1 ios 11.2, tweak bad ios bad


tweak badiosbad, tweak chặn cập nhật ios, tweak ngăn thu hồi cầu hình, ios jailbreak ios 11, tweak cydia ios 11.3.1 ios 11.2, tweak bad ios bad