Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak BetterCCXI

BetterCCXI
 • Tên tweak
  BetterCCXI
 • Bundle ID
  vn.ftios.betterccxi
 • Phiên bản
  1.0.6
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  21144

Mô tả

cá nhân hóa Control Center trên iOS 11 theo cách riêng của bạn

Tính năng:

BetterCCXI sẽ giúp bạn thay đổi kiểu hiển thị của các phím tắt kết nối (WiFi, Bluetooth, Data…) và âm nhạc trong Control Center bằng cách cung cấp module có thể thay đổi kích thước, đặc biệt là khả năng hiển thị thêm nhiều thông tin hơn so với những gì mà chúng ta thường thấy.

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • Liberty Lite
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • Cùng Chuyên Mục

 • CallBar X
 • App Admin
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS