• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
BetterCCXI
 • Tên Tweak
  BetterCCXI
 • Bundle ID
  vn.ftios.betterccxi
 • Phiên bản
  1.0.6
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  21144

cá nhân hóa Control Center trên iOS 11 theo cách riêng của bạnTính năng:


BetterCCXI sẽ giúp bạn thay đổi kiểu hiển thị của các phím tắt kết nối (WiFi, Bluetooth, Data…) và âm nhạc trong Control Center bằng cách cung cấp module có thể thay đổi kích thước, đặc biệt là khả năng hiển thị thêm nhiều thông tin hơn so với những gì mà chúng ta thường thấy.


Ảnh minh họa: