• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
BetterPowerDown
 • Tên Tweak
  BetterPowerDown
 • Bundle ID
  vn.ftios.betterpowerdown
 • Phiên bản
  1.4.0
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  82898

Thêm các tùy chọn tắt nguồn mới


apple, jailbreak, tweak cydia ios 11.3.1, sutdown iphone, tweak hay, tweak cần có, tweak ios 8, ios 9, ios 10, tweak ios 11.2 đến 11.3.1


Tính năng:


BetterPowerDown sẽ thêm cho bạn hai tính năng khi bạn nhấn và giữ nút Power. Mặc định thì khi bạn giữ nút này chỉ có một tuỳ chọn là Slide to Power Off để tắt máy, với BetterPowerDown bạn có thêm hai tuỳ chọn là Slide to reboot và Slide to Respring rất tiện dụng.


Ảnh minh họa:


apple, jailbreak, tweak cydia ios 11.3.1, sutdown iphone, tweak hay, tweak cần có, tweak ios 8, ios 9, ios 10, tweak ios 11.2 đến 11.3.1