• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
EasySwitcherX
 • Tên Tweak
  EasySwitcherX
 • Bundle ID
  vn.ftios.easyswitcherx
 • Phiên bản
  0.0.4-5
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  64414

Vuốt lên trong đa nhiệm để tắt ứng dụng trên iPhone XTính năng:


Vuốt lên trong đa nhiệm để tắt ứng dụng trên iPhone X thay vì phải nhấn giữ.


Ảnh minh họa: