• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install EasySwitcherX
EasySwitcherX
 • Tweak name
  EasySwitcherX
 • Bundle ID
  vn.ftios.easyswitcherx
 • Version
  0.0.4-5
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  64414

Vuốt lên trong đa nhiệm để tắt ứng dụng trên iPhone XTính năng:


Vuốt lên trong đa nhiệm để tắt ứng dụng trên iPhone X thay vì phải nhấn giữ.


Ảnh minh họa:Tag