• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install Exsto (iOS 11)
Exsto (iOS 11)
 • Tweak name
  Exsto (iOS 11)
 • Bundle ID
  vn.ftios.exsto11
 • Version
  0.0.1.2-1
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  117146

Exsto (iOS 11)


tweak exsto, tweak ios 12, tweak mới hay, tinh chỉnh exsto, ftcydia, jailbreak ios 12 tweak


Tính năng:


Exsto  cho phép bạn khởi chạy nhanh chóng và hiệu quả các ứng dụng từ trong các thư mục.


Ảnh minh họa:


tweak exsto, tweak ios 12, tweak mới hay, tinh chỉnh exsto, ftcydia, jailbreak ios 12 tweak


 


Tag