Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak Liberty Lite

Liberty Lite
 • Tên tweak
  Liberty Lite
 • Bundle ID
  vn.ftios.libertylite
 • Phiên bản
  0.2.9
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  78210

Mô tả

Có thể bạn không biết hoặc chưa từng gặp phải, hoặc bạn đã từng gặp nhưng không để ý, đó là với một máy đã jailbreak, một số phần mềm hay game bạn không còn chơi được vì chính sách không hỗ trợ máy jailbreak.

Chức năng:

Tweak giúp bạn ẩn Jailbreak trên tất cả ứng dụng không hỗ trợ Jailbreak

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • AppSync Unified
 • Cùng Chuyên Mục

 • CallBar X
 • App Admin
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS