• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install NoctisXI
NoctisXI
 • Tweak name
  NoctisXI
 • Bundle ID
  vn.ftios.noctisxl
 • Version
  1.4.2
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  113040

Chế độ tối toàn hệ thống cho iOS 11


darkmode trên ios 11, tweak dark mode, tinh chỉnh ios 11.3.1, tweak electra cydia


Tính năng:


NoctisXI mang đến một chế độ tối toàn màn hình tuyệt đẹp cho iOS. Tweak áp dụng chế độ tối cho hầu như tất cả các ứng dụng với độ tương thích tuyệt vời.


Tinh chỉnh này không chỉ ở các ứng dụng mà còn làm thay đổi giao diện người dùng iOS. Ví dụ, thông báo, dock và các thành phần UI khác chuyển sang màu đen khi bạn bật nó.


darkmode trên ios 11, tweak dark mode, tinh chỉnh ios 11.3.1, tweak electra cydia


Tag