• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
NoRuinMyWP
 • Tên Tweak
  NoRuinMyWP
 • Bundle ID
  vn.ftios.noruinmywp
 • Phiên bản
  0.0.1-4+debug
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  4068

 NoRuinMyWP Xóa tương phản nền trên iOS 11 đến 11.3.1Tính năng:


Loại bỏ độ tương phản nền được thêm bởi Apple. Sau khi cài đặt, respring và áp dụng lại hình nền của bạn.


Ảnh minh họa: