Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak NoRuinMyWP

NoRuinMyWP
 • Tên tweak
  NoRuinMyWP
 • Bundle ID
  vn.ftios.noruinmywp
 • Phiên bản
  0.0.1-4+debug
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  4068

Mô tả

 NoRuinMyWP Xóa tương phản nền trên iOS 11 đến 11.3.1

Tính năng:

Loại bỏ độ tương phản nền được thêm bởi Apple. Sau khi cài đặt, respring và áp dụng lại hình nền của bạn.

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • Liberty Lite
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • Cùng Chuyên Mục

 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • WiiVamp
 • WhoozItPro
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  Xen HTML
  vn.ftios.xenhtml
  Version: 0.4rc5-1
  Windmill
  vn.ftios.windmill
  Version: 1.0
  WiiVamp
  vn.ftios.wiivamp
  Version: 0.0.2
  WhoozItPro
  vn.ftios.whoozitrcrackedios9
  Version: 2.0.6-beta-7k
  ADS