• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Rocket for Instagram
 • Tên Tweak
  Rocket for Instagram
 • Bundle ID
  vn.ftios.rocket4
 • Phiên bản
  3.0.14k
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  1839348

Rocket for Instagram

Rocket for Instagram, tweak hay, tweak cho instagram, tweak rocket ig

Tính năng:

Rocket làm phong phú thêm Instagram với vô số tính năng! Bắt đầu từ việc lưu bài đăng, đăng lại, kiểm tra xem người dùng khác có theo dõi bạn và nhiều người khác không.

Cải tiến nguồn cấp dữ liệu
– Tải xuống các bài đăng (Video và Ảnh)
– Đăng lại bài đăng (Video và Ảnh)
– Nhấn và giữ bài đăng để thu phóng
– Sao chép chú thích văn bản từ bài đăng

Những câu chuyện
– Lưu các câu chuyện vào Camera Roll
– Xem câu chuyện ẩn danh
– Đánh dấu các câu chuyện theo cách thủ công như đã thấy
– Ẩn và bật tiếng video
– Tải lên từ Camera Roll (Vuốt lên)
– Tắt tự động chuyển đổi giữa các tin bài
– Ẩn thanh câu chuyện khỏi nguồn cấp dữ liệu

Hồ sơ
– Hiển thị nếu người dùng khác theo dõi bạn
– Nhấn và giữ hình ảnh hồ sơ để thu phóng
– Hiển thị giá trị chính xác của số liệu thống kê bằng số

Tin nhắn trực tiếp
– Vô hiệu hóa đã đọc
– Lưu các câu chuyện đã được lưu trữ vào Thư viện ảnh
– Vô hiệu hóa phát hiện ảnh chụp màn hình trong các câu chuyện

Spoofing (Chỉ địa phương)
– Xác minh tiểu sử của bạn
– Số người theo dõi
– Số lượng sau
– Số lượng tải lên

Ảnh minh họa:

Rocket for Instagram, tweak hay, tweak cho instagram, tweak rocket igRocket for Instagram, tweak hay, tweak cho instagram, tweak rocket igRocket for Instagram, tweak hay, tweak cho instagram, tweak rocket igRocket for Instagram, tweak hay, tweak cho instagram, tweak rocket ig