• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
ShowTouch
 • Tên Tweak
  ShowTouch
 • Bundle ID
  vn.ftios.showtouch
 • Phiên bản
  1.0.0
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  61844

ShowTouch hỗ trợ iOS 7 đến iOS 11

ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11,cydia ios 10, cydia ios 9, cydia ios 8,jailbreak ios 9, jailbreak, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, ftcydia, tweak cydia, tweak ios 10, tweak ios 11, tweak chạm iphone ipad

Tính năng:

Hiển thị nơi bạn chạm vào trên màn hình iPhone, iPad.

Ảnh minh họa:

ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11,cydia ios 10, cydia ios 9, cydia ios 8,jailbreak ios 9, jailbreak, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, ftcydia, tweak cydia, tweak ios 10, tweak ios 11, tweak chạm iphone ipad ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11,cydia ios 10, cydia ios 9, cydia ios 8,jailbreak ios 9, jailbreak, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, ftcydia, tweak cydia, tweak ios 10, tweak ios 11, tweak chạm iphone ipad ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11,cydia ios 10, cydia ios 9, cydia ios 8,jailbreak ios 9, jailbreak, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, ftcydia, tweak cydia, tweak ios 10, tweak ios 11, tweak chạm iphone ipad