• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install SixIconDock
SixIconDock
 • Tweak name
  SixIconDock
 • Bundle ID
  vn.ftios.sixicondock
 • Version
  0.1.0-1+debug
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  3028

Đơn giản như cái tên của nó, cài tweak này ra chúng ta sẽ kéo được thêm 2 biểu tượng nữa xuống dock.


tweak ios 11, Six Icon Dock, 6 icon dock, thêm 6 ứng dụng dock, tweak electra jailbreak, tinh chỉnh hay iphone, tweak cho dock, cydia jailbreak ios 11, tweak ios 10, tin tức jailbreak, cydia


Chức năng


Không có tinh chỉnh , không có nhiều tùy biến mà chỉ đơn giản cho phép bạn thêm 6 ứng dụng dưới Dock.


Ảnh minh họa


tweak ios 11, Six Icon Dock, 6 icon dock, thêm 6 ứng dụng dock, tweak electra jailbreak, tinh chỉnh hay iphone, tweak cho dock, cydia jailbreak ios 11, tweak ios 10, tin tức jailbreak, cydia


Tag