• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install SmallCCXI
SmallCCXI
 • Tweak name
  SmallCCXI
 • Bundle ID
  vn.ftios.smallccxi
 • Version
  1.0.2
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  7354

SmallCCXI iOS 11


ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11,cydia ios 10, cydia ios 9, cydia ios 8,jailbreak ios 9, jailbreak, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, ftcydia, tweak cydia, tweak ios 10, tweak ios 11, tweak cc, tweak control center ios 11


Tính năng:


Làm cho control center iOS 11 của bạn trở nên nhỏ gọn hơn.


Định cấu hình các tùy chọn từ cài đặt.


Ảnh minh họa:


ftios, ftblog, ftcydia, cydia ios 11,cydia ios 10, cydia ios 9, cydia ios 8,jailbreak ios 9, jailbreak, tweak hay, tweak mới iphone, tweak ios 11, tweak ios 10, jailbreak, ftcydia, tweak cydia, tweak ios 10, tweak ios 11, tweak cc, tweak control center ios 11


Tag