• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install Snapchat Bitmoji for ShortLook
Snapchat Bitmoji for ShortLook
 • Tweak name
  Snapchat Bitmoji for ShortLook
 • Bundle ID
  vn.ftios.snapchatbitmojismartlook
 • Version
  1.0.1
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  5468

Snapchat Bitmoji for ShortLook


tweak snapchat, tweak hay ios 11, tweak tương thích electra jailbreak, snap chat bimoji, tweak thông báo


Tính năng:


Giúp hiển thị bitmoji của người dùng Snapchat trong shortlook khi bạn nhận được thông báo.


Ảnh minh họa:


tweak snapchat, tweak hay ios 11, tweak tương thích electra jailbreak, snap chat bimoji, tweak thông báo


Tag