• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Snapchat Bitmoji for ShortLook
 • Tên Tweak
  Snapchat Bitmoji for ShortLook
 • Bundle ID
  vn.ftios.snapchatbitmojismartlook
 • Phiên bản
  1.0.1
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  5468

Snapchat Bitmoji for ShortLook

tweak snapchat, tweak hay ios 11, tweak tương thích electra jailbreak, snap chat bimoji, tweak thông báo

Tính năng:

Giúp hiển thị bitmoji của người dùng Snapchat trong shortlook khi bạn nhận được thông báo.

Ảnh minh họa:

tweak snapchat, tweak hay ios 11, tweak tương thích electra jailbreak, snap chat bimoji, tweak thông báo