Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak TextSearchPro

TextSearchPro
 • Tên tweak
  TextSearchPro
 • Bundle ID
  vn.ftios.textserchpro
 • Phiên bản
  1.1.2
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  282330

Mô tả

“TextSearchPro” là Tweak có thể tìm kiếm một văn bản dễ dàng bằng cách sử dụng thông qua Flipswitch hoặc CCsupport và ActionMenu.

ftios team, tweak hay ios 11, tweak cho ios 8 đến ios 11, tweak cydia, tweak thú vị, tinh chỉnh nên cài, cydia jailbreak

Tính năng:

“TextSearchPro” là Tweak có thể tìm kiếm một văn bản dễ dàng bằng cách sử dụng thông qua Flipswitch hoặc CCsupport và ActionMenu.

Bạn có thể tìm kiếm WebView (WKWebView) ngay lập tức từ màn hình chính và trên ứng dụng.

Máy tìm kiếm:
– Google
– Bing
– Yahoo!
– Yahoo Nhật Bản
– Baidu
– Định nghĩa
(Từ điển cài sẵn iOS)

Sử dụng chức năng “Tùy chỉnh” cũng hỗ trợ tìm kiếm khác nhau.
– Hỗ trợ: Lược đồ URL của ứng dụng

Lưu ý: Liên kết Trình phát phương tiện (như video) không được hỗ trợ. iOS 8.2 hoặc thấp hơn chỉ có thể nhập Chân dung.

Vui lòng sử dụng kèm FlipControlCenter, Activator, CCSupport và v.v.

Đối với người dùng iOS 11.x: CCSupport không phụ thuộc, hãy cài đặt riêng.

Ảnh minh họa:

ftios team, tweak hay ios 11, tweak cho ios 8 đến ios 11, tweak cydia, tweak thú vị, tinh chỉnh nên cài, cydia jailbreak ftios team, tweak hay ios 11, tweak cho ios 8 đến ios 11, tweak cydia, tweak thú vị, tinh chỉnh nên cài, cydia jailbreak ftios team, tweak hay ios 11, tweak cho ios 8 đến ios 11, tweak cydia, tweak thú vị, tinh chỉnh nên cài, cydia jailbreak ftios team, tweak hay ios 11, tweak cho ios 8 đến ios 11, tweak cydia, tweak thú vị, tinh chỉnh nên cài, cydia jailbreak ftios team, tweak hay ios 11, tweak cho ios 8 đến ios 11, tweak cydia, tweak thú vị, tinh chỉnh nên cài, cydia jailbreak

Cùng tác giả

 • CallBar X
 • BytaFont 3
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • Cùng Chuyên Mục

 • CallBar X
 • App Admin
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • WiiVamp
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS