• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Tinnitus
 • Tên Tweak
  Tinnitus
 • Bundle ID
  vn.ftios.tinnitus
 • Phiên bản
  1.0.4
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  86360

Tweak Tinnitus

Tính năng:

 Phát nhạc chuông ngẫu nhiên từ danh sách do người dùng xác định cho các cuộc gọi đến.

Ảnh minh họa: