• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
WhatsApp ++ (Electra)
 • Tên Tweak
  WhatsApp ++ (Electra)
 • Bundle ID
  vn.ftios.wapluselectra
 • Phiên bản
  1.6r-89
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  2154686

WhatsApp +: Mang các tính năng được yêu cầu nhiều nhất vào WhatsApp.

Chức năng

– Chế độ ẩn
– Vô hiệu hoá biên nhận đã đọc
– Chọn Biên nhận
– Vô hiệu hoá Biên nhận Giao hàng
– Tùy chỉnh Theme: Thay đổi màu sắc tổng thể của WhatsApp của bạn.
– Màu văn bản tùy chỉnh: Thay đổi màu văn bản trong bong bóng trò chuyện.
– Full Profile Pic: Khả năng thêm ảnh hồ sơ của bạn mà không cần cắt nó.
– Gửi Không giới hạn Truyền thông: Gửi hơn 10 phương tiện (Ảnh, Video, vv ..) cùng một lúc.
– Chia sẻ Âm nhạc
– Ghi lại âm thanh bằng cách gõ nhẹ vào nút giữ lại
– Passcode / TouchID: Khóa WhatsApp bằng cả mật mã

Ảnh minh họa