• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
WhoozItPro
 • Tên Tweak
  WhoozItPro
 • Bundle ID
  vn.ftios.whoozitrcrackedios9
 • Phiên bản
  2.0.6-beta-7k
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  955498

WhoozItPro

Tính năng:

Nếu bạn ghét nhận cuộc gọi từ các số không xác định, Whoozit là một tinh chỉnh jailbreak mà bạn cần cài để được bảo vệ. Thông qua tinh chỉnh này, bạn có thể xem rõ hơn về số điện thoại gọi cho bạn, ngay cả khi nó không có trong danh sách liên lạc của bạn. Vì nó hoạt động với TrueCaller, mọi cuộc gọi điện thoại mà bạn nhận được sẽ được kiểm tra tên đầy đủ của người giữ số. Điều này giúp bạn có thể thoát khỏi các cuộc gọi spam gây phiền nhiễu.

Yêu cầu ứng dụng TrueCaller phiên bản mới nhất.

Ảnh minh họa: