Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak WhoozItPro

WhoozItPro
 • Tên tweak
  WhoozItPro
 • Bundle ID
  vn.ftios.whoozitrcrackedios9
 • Phiên bản
  2.0.6-beta-7k
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  955498

Mô tả

WhoozItPro

Tính năng:

Nếu bạn ghét nhận cuộc gọi từ các số không xác định, Whoozit là một tinh chỉnh jailbreak mà bạn cần cài để được bảo vệ. Thông qua tinh chỉnh này, bạn có thể xem rõ hơn về số điện thoại gọi cho bạn, ngay cả khi nó không có trong danh sách liên lạc của bạn. Vì nó hoạt động với TrueCaller, mọi cuộc gọi điện thoại mà bạn nhận được sẽ được kiểm tra tên đầy đủ của người giữ số. Điều này giúp bạn có thể thoát khỏi các cuộc gọi spam gây phiền nhiễu.

Yêu cầu ứng dụng TrueCaller phiên bản mới nhất.

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • CallBar X
 • BytaFont 3
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • Cùng Chuyên Mục

 • CallBar X
 • App Admin
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • WiiVamp
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS