• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install yaluX Essentials
yaluX Essentials
 • Tweak name
  yaluX Essentials
 • Bundle ID
  vn.ftios.yaluxessentials
 • Version
  1.0~alpha1
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  228220

yaluX Essentials fix lỗi jailbreakTính năng:


YaluX Essentials để fix một số lỗi ở trên bản mach_portal cũ của tác giả Luca.Bản này theo tác giả thì đã được fix một số lỗi: Dropbear (SSH), Substrate Enabler, “partial” launchd fix.


Ảnh minh họa:Tag