Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak yaluX Essentials

yaluX Essentials
 • Tên tweak
  yaluX Essentials
 • Bundle ID
  vn.ftios.yaluxessentials
 • Phiên bản
  1.0~alpha1
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  228224

Mô tả

yaluX Essentials fix lỗi jailbreak

Tính năng:

YaluX Essentials để fix một số lỗi ở trên bản mach_portal cũ của tác giả Luca.

 

Bản này theo tác giả thì đã được fix một số lỗi: Dropbear (SSH), Substrate Enabler, “partial” launchd fix.

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • ZTicons for iOS 7/8/9/10
 • ZTicons
 • Zoya Theme
 • Zosimo iOS 9
 • Zoobhoy Redux Theme
 • Cùng Chuyên Mục

 • Zosimo iOS 9
 • YouTube ++ (NO-ADS)
 • YouTube ++ (Electra)
 • Zeppelin
 • Yalu1011 Fix
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  ZTicons for iOS 7/8/9/10
  vn.ftios.zticonsios78910
  Version: 1.4
  ZTicons
  vn.ftios.zticons
  Version: 1.0
  Zoya Theme
  vn.ftios.zoyatheme
  Version: 1.0
  Zosimo iOS 9
  vn.ftios.zosimoios9
  Version: 1.0
  Zoobhoy Redux Theme
  vn.ftios.zoobhoyredux
  Version: 0.7
  ADS