• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
yaluX Essentials
 • Tên Tweak
  yaluX Essentials
 • Bundle ID
  vn.ftios.yaluxessentials
 • Phiên bản
  1.0~alpha1
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  228220

yaluX Essentials fix lỗi jailbreak

Tính năng:

YaluX Essentials để fix một số lỗi ở trên bản mach_portal cũ của tác giả Luca.

 

Bản này theo tác giả thì đã được fix một số lỗi: Dropbear (SSH), Substrate Enabler, “partial” launchd fix.

Ảnh minh họa: