• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Yomira for iOS
 • Tên Tweak
  Yomira for iOS
 • Bundle ID
  vn.ftios.yomiraforios
 • Phiên bản
  1.1-3
 • Chuyên mục
  FTiOS_Themes
 • Dung lượng
  3436636

Yomira for iOS

Tính năng:

Theme Yomira for iOS cho iPhone iOS 7 đến 10

Ảnh minh họa: