Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak Yomira for iOS

Yomira for iOS
 • Tên tweak
  Yomira for iOS
 • Bundle ID
  vn.ftios.yomiraforios
 • Phiên bản
  1.1-3
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  3436636

Mô tả

Yomira for iOS

Tính năng:

Theme Yomira for iOS cho iPhone iOS 7 đến 10

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • ZTicons for iOS 7/8/9/10
 • ZTicons
 • Zoya Theme
 • Zosimo iOS 9
 • Zoobhoy Redux Theme
 • Cùng Chuyên Mục

 • Zoya Theme
 • ZTicons
 • ZTicons for iOS 7/8/9/10
 • Zoobhoy Midnight Theme
 • Zoobhoy Neue 10
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  ZTicons for iOS 7/8/9/10
  vn.ftios.zticonsios78910
  Version: 1.4
  ZTicons
  vn.ftios.zticons
  Version: 1.0
  Zoya Theme
  vn.ftios.zoyatheme
  Version: 1.0
  Zosimo iOS 9
  vn.ftios.zosimoios9
  Version: 1.0
  Zoobhoy Redux Theme
  vn.ftios.zoobhoyredux
  Version: 0.7
  ADS