• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Zailla9
 • Tên Tweak
  Zailla9
 • Bundle ID
  vn.ftios.zailla9
 • Phiên bản
  1.0a
 • Chuyên mục
  FTiOS_Themes
 • Dung lượng
  4276128

Zailla9 theme

Tính năng:

Zailla9 theme cho iOS

Ảnh minh họa: