Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak Zeppelin

Zeppelin
 • Tên tweak
  Zeppelin
 • Bundle ID
  vn.ftios.zeppelin
 • Phiên bản
  2.1.0-12
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  954350

Mô tả

Tweak cho phép người dùng thay đổi logo mạng cho iPhone, và thậm chí là tự tạo logo mạng của riêng mình và thêm vào Zeppelin

Zeppelin, tweak Zeppelin, ftos, ftblog, ftxcydia

Tính năng:

 • cho phép người dùng thay đổi logo mạng cho iPhone, và thậm chí là tự tạo logo mạng của riêng mình và thêm vào Zeppelin

Ảnh minh hoạ:

Zeppelin, tweak Zeppelin, ftos, ftblog, ftxcydia

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • Liberty Lite
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • Cùng Chuyên Mục

 • CallBar X
 • App Admin
 • ZoliVolXI
 • Xen HTML
 • Windmill
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS