• Username
 • Password
You must add https://ftios.vn repo to install Zeppelin
Zeppelin
 • Tweak name
  Zeppelin
 • Bundle ID
  vn.ftios.zeppelin
 • Version
  2.1.0-12
 • Category
  FTiOS_Tools
 • Size
  954350

Tweak cho phép người dùng thay đổi logo mạng cho iPhone, và thậm chí là tự tạo logo mạng của riêng mình và thêm vào Zeppelin


Zeppelin, tweak Zeppelin, ftos, ftblog, ftxcydia


Tính năng: • cho phép người dùng thay đổi logo mạng cho iPhone, và thậm chí là tự tạo logo mạng của riêng mình và thêm vào Zeppelin


Ảnh minh hoạ:


Zeppelin, tweak Zeppelin, ftos, ftblog, ftxcydia


Tag