Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak Zeppelin

Zeppelin
 • Tên tweak
  Zeppelin
 • Bundle ID
  vn.ftios.zeppelin
 • Phiên bản
  2.1.0-12
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  954352

Mô tả

Tweak cho phép người dùng thay đổi logo mạng cho iPhone, và thậm chí là tự tạo logo mạng của riêng mình và thêm vào Zeppelin

Zeppelin, tweak Zeppelin, ftos, ftblog, ftxcydia

Tính năng:

 • cho phép người dùng thay đổi logo mạng cho iPhone, và thậm chí là tự tạo logo mạng của riêng mình và thêm vào Zeppelin

Ảnh minh hoạ:

Zeppelin, tweak Zeppelin, ftos, ftblog, ftxcydia

Cùng tác giả

 • ZTicons for iOS 7/8/9/10
 • ZTicons
 • Zoya Theme
 • Zosimo iOS 9
 • Zoobhoy Redux Theme
 • Cùng Chuyên Mục

 • Zosimo iOS 9
 • YouTube ++ (NO-ADS)
 • YouTube ++ (Electra)
 • Zeppelin
 • Yalu1011 Fix
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  ZTicons for iOS 7/8/9/10
  vn.ftios.zticonsios78910
  Version: 1.4
  ZTicons
  vn.ftios.zticons
  Version: 1.0
  Zoya Theme
  vn.ftios.zoyatheme
  Version: 1.0
  Zosimo iOS 9
  vn.ftios.zosimoios9
  Version: 1.0
  Zoobhoy Redux Theme
  vn.ftios.zoobhoyredux
  Version: 0.7
  ADS