• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Zoobhoy Redux Theme
 • Tên Tweak
  Zoobhoy Redux Theme
 • Bundle ID
  vn.ftios.zoobhoyredux
 • Phiên bản
  0.7
 • Chuyên mục
  FTiOS_Themes
 • Dung lượng
  18460196

Theme đẹp cho iOS

Tính năng:

Theme đẹp cho iOS

Ảnh minh họa: