• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Zosimo
 • Tên Tweak
  Zosimo
 • Bundle ID
  vn.ftios.zosimo
 • Phiên bản
  1.0
 • Chuyên mục
  FTiOS_Tools
 • Dung lượng
  11213610

Zosimo themeTính năng:


Zosimo theme cho iPhone


Ảnh minh họa: