• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
Zoya Theme
 • Tên Tweak
  Zoya Theme
 • Bundle ID
  vn.ftios.zoyatheme
 • Phiên bản
  1.0
 • Chuyên mục
  FTiOS_Themes
 • Dung lượng
  5795360

Theme cho iPhoneTính năng:


Theme cho iPhone


Ảnh minh họa: