• Username
 • Password
Yêu cầu thêm nguồn https://ftios.vn để cài tweak CallBar X
ZTicons
 • Tên Tweak
  ZTicons
 • Bundle ID
  vn.ftios.zticons
 • Phiên bản
  1.4
 • Chuyên mục
  FTiOS_Themes
 • Dung lượng
  261858

ZTiconsTính năng:


Theme đẹp cho iOS


Ảnh minh họa: