Vui lòng Add Nguồn https://ftios.vn để sử dụng tweak ZTicons

ZTicons
 • Tên tweak
  ZTicons
 • Bundle ID
  vn.ftios.zticons
 • Phiên bản
  1.0
 • Chuyên mục
 • Dung lượng
  8230750

Mô tả

ZTicons

Tính năng:

Theme đẹp cho iOS

Ảnh minh họa:

Cùng tác giả

 • JA4
 • FTiOS Icon
 • Liberty Lite
 • AudioSnapshotServer
 • MitsuhaXI
 • Cùng Chuyên Mục

 • Kecil
 • Marabou
 • Nanna
 • Noctum for iOS
 • Zoya Theme
 • Chọn ngôn ngữ
  Facebook Fanpage
  Tài khoản
  ADS
  Tweak mới nhất
  CallBar X
  vn.ftios.callbarx
  Version: 0.1-1k
  BytaFont 3
  vn.ftios.bytafont3
  Version: 3.5
  AFC2 For iOS11
  vn.ftios.afc2forios11
  Version: 1.2.1
  App Admin
  vn.ftios.uaupdatetools
  Version: 1.0r-88
  ZoliVolXI
  vn.ftios.zolivolxi
  Version: 0.0.1-6+debug
  ADS