• Username
  • Password
CarrierChange12

Đây là app giúp thay đổi tên nhà mạng trên iOS 12.0 – 12.1.2

Yêu cầu: iPhone 6s trở lên

Lưu ý: App này sẽ lấy root và tạo file vào 1 đường dẫn, dùng xSpiral Rootkit để truy cập file


Tag