• Username
  • Password
Gmail của Google
Ứng dụng Gmail chính thức mang đến những tính năng tốt nhất cho iPhone hoặc iPad với thông báo thời gian thực, hỗ trợ nhiều tài khoản và tìm kiếm hoạt động trên toàn bộ thư của bạn


Với ứng dụng Gmail, bạn có thể:
– Hoàn tác gửi, để tránh những lỗi đáng xấu hổ
– Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản
– Nhận thông báo thư mới nhanh chóng, với trung tâm thông báo, huy hiệu và các tùy chọn màn hình khóa
– Tìm kiếm thư của bạn nhanh hơn với kết quả tức thì, dự đoán khi bạn nhập và đề xuất chính tả
– Vuốt để lưu trữ/xóa, để dọn dẹp nhanh chóng hộp thư đến của bạn
– Đọc thư của bạn với các hội thoại dạng chuỗi
– Tự động hoàn tất tên người liên hệ khi bạn nhập từ Danh bạ Google hoặc điện thoại của mình
– Trả lời lời mời Lịch Google ngay từ ứng dụng
– Sắp xếp thư của bạn bằng cách lưu trữ, gắn nhãn, gắn dấu sao, xóa và báo cáo spam
– Gửi và nhận tệp đính kèm
– Xem hình ảnh hồ sơ như một phần của cuộc hội thoại


Tag