• Username
  • Password
Google Chrome
Duyệt web nhanh trên iPhone và iPad bằng trình duyệt Google Chrome bạn yêu thích trên màn hình. Tiếp tục tại nơi bạn đã dừng lại trên các thiết bị khác, tìm kiếm bằng giọng nói và dễ dàng đọc trang web ở bất cứ ngôn ngữ nào.


• ĐỒNG BỘ HÓA TRÊN CÁC THIẾT BỊ – truy cập liền mạch và mở tab cũng như dấu trang từ máy tính xách tay, điện thoại hoặc máy tính bảng
• DUYỆT WEB NHANH HƠN – chọn từ kết quả tìm kiếm xuất hiện ngay lập tức khi bạn nhập và truy cập nhanh vào các trang đã truy cập trước đó
• TÌM KIẾM BẰNG GIỌNG NÓI – sử dụng sự kỳ diệu của tính năng tìm kiếm bằng giọng nói của Google để tìm các câu trả lời trong khi di chuyển mà không cần nhập
• DỊCH – dễ dàng đọc trang web ở bất cứ ngôn ngữ nào
• SỐ LƯỢNG TAB KHÔNG GIỚI HẠN – mở nhiều tab tùy thích và lật nhanh qua các tab như một bộ bài
• BẢO MẬT – sử dụng chế độ Ẩn danh để duyệt web mà không lưu lịch sử của bạn (tìm hiểu thêm tại http://goo.gl/WUx02)


Tag