• Username
  • Password
Saigon Jailbreak


Tool Jailbreak đã mở rộng các thiết bị hỗ trợ, cụ thể là  • iPhone 6 (10.2.1)

  • iPhone 6 Plus (10.2.1)

  • iPhone 6s (10.2.1)

  • iPhone 6s Plus (10.2.1)

  • iPhone SE (10.2.1)

  • iPad Air 2 (10.2.1)


Tag