• Username
  • Password
xSpiral RootKit

Đây là công cụ giúp lấy quyền root trên iOS 12.0 – 12.1.2

Yêu cầu: iPhone 6s trở lên

Lưu ý: Đây không phải tool Jailbreak toàn diện nên sẽ không có Cydia


Tag