Phiên Bản ftBlog

ftBlog 4.0 (28/03/2018)

 • Thêm phần bài viết nổi bật
 • Cập nhật giao diện mới ở Sidebar
 • Thêm thanh menu chuyên mục

ftBlog 3.1 (01/03/2018)

 • Chỉnh giao diện cho màn hình PC phân giải cao
 • Tích hợp quản lý tài khoản FTiOS vào ftBlog
 • Thêm tiếng Anh vào giao diện ftBlog

ftBlog 3.0 (13/12/2017)

 • Thêm ảnh bìa để tăng tính thú vị của blog và sẽ thay đổi theo các ngày đặc biệt
 • Thanh điều hướng đã được làm lại dễ phân biệt, ổn định hơn
 • Sửa lỗi tất cả danh mục menu đều biến mất
 • Tiêu đề các Widget bên Sidebar đã thêm đường thẳng phân cách
 • Để tận dụng màn hình lớn, team đã thiết kế lại các thẻ bài viết với ảnh minh họa bên trái và thông tin bài viết ở bên phải, ngoài ra còn bổ sung thêm thông tin tác giả, ngày đăng và chuyên mục
 • Với giao diện trên điện thoại sẽ là giao diện cũ nhưng có cải tiến như ảnh minh họa sẽ không bị che sau thanh thông tin bài viết, bổ sung thêm thông tin tác giả và ngày đăng
 • Các bảng danh mục trong bài viết đã được in đậm hơn

ftBlog 2.0 (07/09/2017)

 • Giao diện độc quyền hoàn toàn mới: Đơn giản, đẹp, không rối, dễ phân biệt, bắt kịp xu hướng
 • Các bài viết, thanh điều hướng mới cố định với hiệu ứng mờ (Hiệu ứng mờ chỉ có trên trình duyện Safari trên iOS 9.3 trở đi, OS X El Capitan trở đi)
 • Các tiêu đề được phân biệt bằng màu sắc và vạch phân chia
 • Phần tiêu đề có thêm ngày tháng hiện tại ở trên
 • Giao diện được 100% kiểm soát nên sẽ được sửa lỗi và cập nhật trong tương lai

ftBlog 1.0 (20/11/2016)

 • Ra mắt web
Chọn ngôn ngữ
Facebook Fanpage
Tài khoản
ADS
Tweak mới nhất
CallBar X
vn.ftios.callbarx
Version: 0.1-1k
BytaFont 3
vn.ftios.bytafont3
Version: 3.5
AFC2 For iOS11
vn.ftios.afc2forios11
Version: 1.2.1
App Admin
vn.ftios.uaupdatetools
Version: 1.0r-88
ZoliVolXI
vn.ftios.zolivolxi
Version: 0.0.1-6+debug
ADS